Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt  N 393/23

 

 

W trybie art. 6363 par. 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Przemyślu ogłasza, że w dniu 06 lipca 2023 r. został złożony przez Agnieszkę Hylińską wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku prowadzonego przez Łukasza Hylińskiego pod firmą Łukasz Hyliński – Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowo - Usługowe, pod adresem 37-751 Jawornik Ruski 25 A.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt  N 393/23.

Pouczenie :

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381  § 3 pkt 1 k.p.c. ) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 k.p.c.  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637  § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381  § 3 pkt 2 k.p.c. ) 
  3. Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637  § 1 k.p.c.)  mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc  do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe , które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza 
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie N 393/232023-08-28Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie N 393/23)ogłoszenie N 393/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 28 sierpień 2023 Aktualizowany dnia: 28 sierpień 2023
Opublikowany przez: Katarzyna Błahut Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 139 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-08-28 11:53:50 Katarzyna Błahut Wersja oryginalna