Sąd Rejonowy w Przemyślu

I Wydział Cywilny

ul. Mickiewicza 14

37-700 PRZEMYŚL

Informacji w sprawach udziela BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

tel. 16 679-45-50

poniedziałek 7:30 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Data 30/08/2023r.

Sygnatura sprawy I Ns 11/20

Skład rozpoznający sprawę: Referendarz sądowy Iwona Kuźniar

(w odpowiedzi należy podać sygn. akt)

 

 

              Następcy prawni Dariusza Kamieńskiego s. Krystiana i Ewy

                                                                                                                                             

                                                                                   

                                                                      

W E Z W A N I E

            Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach  - zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego po Dariuszu Krystianie Kamieńskim, na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 4 Ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) wzywa następców prawnych Dariusza Kamieńskiego s. Krystiana i Ewy do odbioru depozytu pieniężnego złożonego do depozytu sądowego zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 27 maja 2020 r. sygn.  akt I Ns 11/20 – w terminie 3 lat z pouczeniem że niepodjęcie depozytu przez uprawnionego w powyższym terminie skutkować będzie jego likwidacją z mocy prawa.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 11/202023-08-31Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 11/20)ogłoszenie Ns 11/20

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 31 sierpień 2023 Aktualizowany dnia: 31 sierpień 2023
Opublikowany przez: Katarzyna Błahut Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 112 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-08-31 13:45:06 Katarzyna Błahut Wersja oryginalna