Sygn. akt I Co 928/23

                                                       O G Ł O S Z E N I E 

                                                                                                         

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny informuje, że dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Łukasza Kowala, ostatnio zamieszkałego: 37-700 Przemyśl, ul. Waygarta 2/1, ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Ryszarda Górala, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Przemyślu, ul. Stanisława Konarskiego 4/6, celem ochrony praw dłużnika w przyszłej sprawie egzekucyjnej o opróżnienie lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w budynku przy ulicy Waygarta numer 2 w Przemyślu, prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego: prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 20 lutego 2023 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I C 689/21, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (w zakresie pkt I i III), w dniu 23 czerwca 2023 r.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza dłużnika Łukasza Kowala, aby w terminie jednego miesiąca od opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14, gdyż w przeciwnym wypadku postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie wyżej wymienionego tytułu wykonawczego\  będzie się toczyło z udziałem kuratora.

Referendarz Sądowy Andrzej Kawalec

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Co 928/232023-09-05Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie I Co 928/23)ogłoszenie I Co 928/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 05 wrzesień 2023 Aktualizowany dnia: 05 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Katarzyna Błahut Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 88 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-09-05 14:07:05 Katarzyna Błahut Wersja oryginalna