Sygn. akt I Ns 416/23

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny podaje do publicznej wiadomości, że na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. w zw. z art. 510 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Tomasza Bat – kuratora w osobie adwokata Anny Fac  – Kancelaria Adwokacka
w Przemyślu przy ul. Adama Mickiewicza 4/6 - do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku  Romualdy Walc
z udziałem Wandy Horodeckiej, Adama Bat, Marii Bobko, Tomasza Bat, Pauliny Bat, Alicji Bat, Krystyny Kowalczyk, Haliny Miry, Renaty Machowskiej, Wojciecha Kozuba, Tymoteusza Bata, Adama Bat, Piotra Bat, Joanny Kuczwał o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Bat zm. 19.07.2022 r. w Przemyślu oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Julianie Bat zm. 19.07.2022 r. w Przemyślu.

Sąd wzywa nieznanego z miejsca pobytu Tomasza Bat aby w terminie jednego miesiąca od opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym przy ul. Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, gdyż w przeciwnym razie postępowanie będzie toczyło się z udziałem kuratora.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 416/232024-05-11Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 416/23)ogłoszenie Ns 416/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 maj 2024 Aktualizowany dnia: 11 maj 2024
Opublikowany przez: Katarzyna Błahut Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 89 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-05-11 10:38:49 Katarzyna Błahut Wersja oryginalna