Sygn. akt I  Ns 346/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny podaje do publicznej wiadomości, że z wniosku Obligo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Krystynie Buksińskiej córce Antoniego i Stefanii, data znalezienia zwłok 25.01.2018 r. w Przemyślu i ostatnio tam stale zamieszkałej. 

Dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Kamila Czarnieckiego, syna Mariusza i Barbary został ustanowiony kurator procesowy w osobie radcy prawnego Arkadiusza Sweklej prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego  w Przemyślu, ul. Mickiewicza 9, 37-700 Przemyśl.

Sąd wzywa nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Kamila Czarnieckiego aby w terminie jednego miesiąca od opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wydział I Cywilny przy ul. Mickiewicza 14 37-700 Przemyśl, gdyż w przeciwnym razie postępowanie będzie toczyło się z udziałem kuratora.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 346/202024-06-28Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 346/20)ogłoszenie Ns 346/20

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 28 czerwiec 2024 Aktualizowany dnia: 28 czerwiec 2024
Opublikowany przez: Katarzyna Błahut Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 159 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-06-28 11:37:37 Katarzyna Błahut Wersja oryginalna