W ramach "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 podajemy poniżej zaktualizowane bazy danych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa podkarpackiego.

 

pdf Krajowy_Program_Przeciwdzialania_Przemocy_w_Rodzinie_na_.pdf

docxBaza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej31.20 KB

docWykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in. podmiotów, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą domową326.50 KB

docWykaz podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą domową.147.50 KB

docWykaz ośrodków interwencji kryzysowej.82.50 KB

docxWykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową - 2023 r.16.54 KB

docxWykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w domową.21.60 KB

docxWykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej – ośrodki całodobowe, zapewniające miejsca schronienia.15.09 KB

docxBaza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.31.20 KB

xlsxREJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO27.32 KB

xlsxRejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach, w województwie podkarpackim42.98 KB

xlsWYKAZ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM97.00 KB

  xlsWYKAZ POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM41.50 KB

Bazy sporządzone przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

docxwzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżanie się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia58.64 KB

 pdfDz_U_2023_poz_1576_wzor_wniosku.pdf

Informacja  w zakresie  udzielania  przez Stowarzyszenie  "Nowa Kultura" w Jarosławiu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym :
 
 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 28 listopad 2022 Aktualizowany dnia: 22 sierpień 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Administrator
Licznik odwiedzin: 2431 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-08-22 00:10:13 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-08-21 23:45:25 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-08-01 12:39:14 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-08-01 12:38:01 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-08-01 12:09:59 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-02-23 16:13:54 Administrator Zobacz zmiany
2023-02-23 16:13:32 Administrator Wersja oryginalna