Ogłoszenia SR Przemyśl

Sygn. akt I Ns 809/23

O G Ł O S Z E N I E

 

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po Elżbiecie Hawranik, c. Stanisława i Pelagii, zm. 09.10.2023 roku w Przemyślu, z zawodu: brak danych, ostatnio zamieszkałej w Przemyślu.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenia Ns 809/232024-05-28Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenia Ns 809/23)ogłoszenia Ns 809/23

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Informacja o ogłoszeniu2024-05-17Grzegorz ZatońDownload this file (Informacja o ogłoszeniu)Informacja o ogłoszeniu.pdf
2Ogłoszenie sprzedaż likwidacja2024-05-17Grzegorz ZatońDownload this file (Ogłoszenie sprzedaż likwidacja)Ogłoszenie sprzedaż likwidacja.pdf
3Załącznik nr 1 Wykaz zbędnych składników rzeczowych2024-05-17Grzegorz ZatońDownload this file (Załącznik nr 1 Wykaz zbędnych składników rzeczowych)Załącznik nr 1 Wykaz zbędnych składników rzeczowych.pdf
4Wzór oferty na zakup składnika majątku ruchomego2024-05-17Grzegorz ZatońDownload this file (Wzór oferty na zakup składnika majątku ruchomego)Wzór oferty na zakup składnika majątku ruchomego.docx
5Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego2024-05-17Grzegorz ZatońDownload this file (Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego)Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego.docx
6Wzór wniosku o darowiznę składnika majątku ruchomego2024-05-17Grzegorz ZatońDownload this file (Wzór wniosku o darowiznę składnika majątku ruchomego)Wzór wniosku o darowiznę składnika majątku ruchomego.docx

„Sygn. akt I Ns  843/23

O G Ł O S Z E N I E

             Sąd Rejonowy w Przemyślu – Wydział I Cywilny informuje, że w dniu 27 lutego 2024 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Łukaszu Michale Cielniak nr PESEL 75121503611, synu Teofila i Stanisławy, zmarłym 12.10.2014 roku w Rybotyczach, ostatnio stale zamieszkałym w Rybotyczach pod numerem 120       .

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 843/232024-04-11Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 843/23)ogłoszenie Ns 843/23

Sygn. akt I Ns 416/23

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny podaje do publicznej wiadomości, że na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. w zw. z art. 510 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Tomasza Bat – kuratora w osobie adwokata Anny Fac  – Kancelaria Adwokacka
w Przemyślu przy ul. Adama Mickiewicza 4/6 - do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku  Romualdy Walc
z udziałem Wandy Horodeckiej, Adama Bat, Marii Bobko, Tomasza Bat, Pauliny Bat, Alicji Bat, Krystyny Kowalczyk, Haliny Miry, Renaty Machowskiej, Wojciecha Kozuba, Tymoteusza Bata, Adama Bat, Piotra Bat, Joanny Kuczwał o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Bat zm. 19.07.2022 r. w Przemyślu oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Julianie Bat zm. 19.07.2022 r. w Przemyślu.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 416/232024-05-11Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 416/23)ogłoszenie Ns 416/23

Sygn. akt I Ns 215/20

O G Ł O S Z E N I E

 

            Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 t. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) - Sąd wzywa spadkobierców po Jerzym Muskietorz do odbioru depozytu pieniężnego, złożonego na wniosek Powiatu Przemyskiego - Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
w Przemyślu z dnia 17.08.2020 r. sygn. I Ns 215/20, w terminie 3 lat od dnia wezwania.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 215/202024-05-11Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 215/20)ogłoszenie Ns 215/20

 „Sygn. akt I Co 168/24

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny podaje do publicznej wiadomości, że z wniosku wierzyciela Karoliny Łach zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne z nieruchomości (lokal mieszkalny przy ul. Rzecznej 10/114, 37-700 Przemyśl, brak KW) prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciecha Antoniego Kowalika, sygn. akt Km 576/15.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Co 168/242024-05-09Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie I Co 168/24)ogłoszenie I Co 168/24

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego

Działając na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego skarbu państwa ( Dz. U. 2023 poz. 2303), Dyrektor Sądu Rejonowego w Przemyślu informuje o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego na rzecz Sądu Rejonowego w Przeworsku,
Przeworsk ul. Lwowska 9, 37-200 Przeworsk.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Informacja o nieodpłatnym przekazaniu2024-05-09Witold ŚwieżyDownload this file (Informacja o nieodpłatnym przekazaniu)Informacja o nieodpłatnym przekazaniu

Sygn. akt I Ns 886/23

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           

            Sąd Rejonowy w Przemyślu – Wydział I Cywilny informuje, że w dniu 12 kwietnia 2024 r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Władysławie Kuźniarowskiej, PESEL: 27112905809, zmarłej w dniu 22 sierpnia 2016 r. w Przemyślu, ostatnio stale zamieszkałej w Przemyślu.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 886/232024-05-08Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 886/23)ogłoszenie Ns 886/23

Sygn. akt I Ns 177/24

O G Ł O S Z E N I E:

Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu – Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Gminy Żurawica – Wójta Gminy Żurawica o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Kijance, synu Franciszka i Justyny zm. 23.08.2023 r. w Przemyślu, ostatnio stale zamieszkałym w Maćkowcach 97.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 177/242024-05-06Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 177/24)ogłoszenie Ns 177/24

Sygn. akt I C 39/23

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny podaje do publicznej wiadomości, że z powództwa Moniki Kamińskiej zostało wszczęte postępowanie o pozbawianie wykonalności tytułu wykonawczego I C 62/21 przeciwko pozwanemu Jarosławowi Strycharskiemu.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie IC 39/232024-05-06Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie IC 39/23)ogłoszenie IC 39/23

Sygn. akt I Ns 416/23

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po Julianie Janie Bat s. Włodzimierza
i Eufrozyny zm. 19.07.2022 r. w Przemyślu, z zawodu: brak danych, ostatnio zamieszkałym w Przemyślu.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 416/232024-05-11Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 416/23)ogłoszenie Ns 416/23