Aktualności SR Przemyśl

Sąd Rejonowy w Przemyślu uprzejmie informuje, 

iż Wiceprezes Sądu Rejonowego w Przemyślu 

z uwagi na uczestnictwo w naradzie 

nie będzie przyjmował stron

w dniu 24 maja 2024r. 

Konkurs ofert na realizację zadania określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r., poz. 642) i zaproszenie do składania ofert

  pdfZaproszenie do złożenia oferty.pdf

 

Załacznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy dla OK.pdf

Załacznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy dla OK.docx

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Wzór umowy.docx

  

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024

Sąd Rejonowy w Przemyślu uprzejmie informuje,

od dnia 10.04.2024r. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w sprawach Rodzinnych i Nieletnich 

znajduje się w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. A. Mickiewicza 14

(wejście do budynku od ul. A. Mickiewicza) 

W związku z pracami związanymi z przeniesieniem VI Wydziału Ksiąg Wieczystych do nowego budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu informujemy, że od dnia 1.02.2024 r. do 15.02.2024r. w czytelni akt Wydziału Ksiąg Wieczystych nie będzie możliwe przeglądanie oraz udostępnianie akt i dokumentów ksiąg wieczystych.