Wydział:Sygnatura:Data:

Informujemy, że aplikacja "Wokanda Internetowa" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 18 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 107926 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-08 11:34:13 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-08 11:10:49 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-08 11:02:21 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-08 11:02:00 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-18 17:34:29 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-18 17:34:16 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-28 12:05:05 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 23:03:10 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:43:45 Przemysław Kisała Wersja oryginalna