Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Osoba fizyczna może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie sporządzone według załączonego wzoru.

Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

wzór wniosku  do pobrania :https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-podstawowych/sprawy-cywilne-i-gospodarcze

 

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

Strona ma prawo zgłosić sądowi pisemnie lub ustnie do protokołu wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego. Możliwość ta istnieje nie tylko w toku postępowania, ale także przed jego wszczęciem.

Wniosek taki może złożyć każda strona – zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy lub postanowienia sądu, nie ubiegająca się o takie zwolnienie, a także strona, której odmówiono zwolnienia.

Osoba fizyczna, która nie była zwolniona od kosztów sądowych przez sąd może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie z którego wynika, że nie jest w stanie bez uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

wzór wniosku  do pobrania :  https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-podstawowych/sprawy-cywilne-i-gospodarcze

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 03 listopad 2011 Aktualizowany dnia: 16 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 121919 Autor / Zatwierdzający: M. Bielańska
Wersje:
2022-11-16 13:35:07 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-16 13:34:35 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-16 12:38:46 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-16 12:35:40 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-16 12:30:43 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-16 12:29:41 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-16 12:29:07 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-06 12:07:42 Przemysław Kisała Wersja oryginalna