Prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu 
Sędzia Sądu Rejonowego  Krzysztof Tryksza

 

pok. 207
tel. 16  679 45 95 ; 16 678 77 70

przyjęcia stron :

środa   godz. 09.30 - 11.30

prezes@przemysl.sr.gov.pl

 

Zakres kompetencji :

 1. Prezes Sądu kieruje powierzonym mu sądem, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu.
 2. Do obowiązków prezesa sądu w zakresie administracji należy w szczególności:

 • zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej;
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy sądu;
 • analiza obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach i wydziałach;
 • zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania sądu;
 • zapewnienie sprawnego przekazywania akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości;
 • informowanie sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych o ustalonych przez kolegium sądu zasadach podziału czynności oraz przydziału spraw poszczególnych sędziom i referendarzom sądowym;
 • dbałość o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, referendarzy sadowych, urzędników i innych pracowników sądowych oraz kulturę pracy;
 • dbałość o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
 • organizacja szkoleń pracowników sądowych, ławników i kuratorów;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy sądu  oraz przyjmowanie interesantów;
 • ustalenie sposobu korzystania  z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające możliwie równomierny ich udział w rozprawach, a także prowadzenie ewidencji udziału w nich ławników;
 • podejmowanie decyzji w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu;
 • przedstawianie rzecznikowi Praw Obywatelskich, na jego żądanie, informacji o stanie sprawy prowadzonej w sądzie rejonowym.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 19 styczeń 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Grzegorz Zatoń
Licznik odwiedzin: 35594 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-01-19 12:00:06 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-11-08 11:34:33 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-08 11:15:10 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-08 11:12:13 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-27 14:10:16 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-27 14:09:46 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-27 14:08:41 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-27 14:08:11 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-10-20 14:52:44 Grzegorz Zatoń Wersja oryginalna