O G Ł O S Z E N I E

Prezesa Sądu Rejonowego w Przemyślu

zawierające informację o pierwszym i kolejnych powołaniach

sędziów Sądu Rejonowego w Przemyślu

 

Lp.

Imię i nazwisko

Organ powołujący

Organ wnioskujący o powołanie

Data powołania

Miejsce służbowe (siedziba) sędziego

1.

Marek Antas

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

26 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

2.

Wioletta Anna Bachurska

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

19 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

3.

Piotr Bober

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

10 lipca 2006 r.

Sąd Rejonowy w Rybniku

od 1 sierpnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

4.

Agnieszka Bylińska-Slisz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

9 czerwca 2009 r.

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

od 1 kwietnia 2011 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

5.

Barbara Ekiert-Kotula

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

15 stycznia 2002 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

6.

Agnieszka Gaca-Turzyńska

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

17 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

od 1 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

7.

Maciej Głowacz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

23 czerwca 2008 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

8.

Edyta Kołacz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

23 czerwca 2008 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

9.

Andrzej Kowalczyk

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

1 lipca 2001 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

10.

Agnieszka Koziuto

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

15 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

11

Tomasz Kuźma

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

29 września 2022 r

Sąd Rejonowy w Przemyślu

12.

Joanna Moczarska-Szal

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

10 października 1991 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie

od 20 lipca 1995 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

13.

Anna Rakoczy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

10 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

14.

Karolina Rokita

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

7 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

15.

Krzysztof Tryksza

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

18 grudnia 2003 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

16.

Ewelina Turko

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

6 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

17.

Agnieszka Tworzydło

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

28 grudnia 2009 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

18.

Konrad Wasik

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

26 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

 style="height: 48.8pt;"> style="width: 47px; border: 1pt solid windowtext; background: none 0% 0% repeat scroll #d9d9d9; padding: 0cm 5.4pt; height: 48.8pt;"> <bp>pan style="front-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;"g>Lp.patrong>b>pan style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;">

style="width: 151px; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; background: none 0% 0% repeat scroll #d9d9d9; padding: 0cm 5.4pt; height: 48.8pt;"> <bp>pan style="front-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;"g>Imię i nazwisko patrong>b>pan style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;">

style="width: 123px; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; background: none 0% 0% repeat scroll #d9d9d9; padding: 0cm 5.4pt; height: 48.8pt;"> <bp>pan style="front-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;"g>Organ powołujący patrong>b>pan style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;">

style="width: 99px; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; background: none 0% 0% repeat scroll #d9d9d9; padding: 0cm 5.4pt; height: 48.8pt;"> <bp>pan style="front-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;"g>Organ wnioskujący o powołanie patrong>b>pan style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;">

style="width: 109px; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; background: none 0% 0% repeat scroll #d9d9d9; padding: 0cm 5.4pt; height: 48.8pt;"> <bp>pan style="front-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;"g>Data powołania patrong>b>pan style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;">

style="width: 123px; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; background: none 0% 0% repeat scroll #d9d9d9; padding: 0cm 5.4pt; height: 48.8pt;"> <bp>pan style="front-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;"g>Miejsce służbowe (siedziba) sędziegopatrong>bp>

style="height: 87pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 87pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">1.span>

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 87pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Marek Antasspan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 87pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 87pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 87pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">26 kwietnia 2021 r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 87pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyśluspan>

style="height: 87pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 87pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">2.span>

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 87pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Wioletta Anna Bachurskaspan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 87pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 87pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 87pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">19 kwietnia 2016 r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 87pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyśluspan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">3.span>

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Piotr Boberspan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">10 lipca 2006 r.span>style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Rybnikuspan> <br />
pan style="font-family: 'Times New Roman', serif;">od 1 sierpnia 2017 r. s
pan> <br />
pan style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyślus
pan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">4.span>

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Agnieszka Bylińska-Sliszspan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">9 czerwca 2009 r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Jarosławiuspan> <br />
pan style="font-family: 'Times New Roman', serif;">od 1 kwietnia 2011 r. s
pan> <br />
pan style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyślus
pan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">5.span>

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Barbara Ekiert-Kotulaspan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">15 stycznia 2002 r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyśluspan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">6.span>

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Agnieszka Gaca-Turzyńskaspan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwa span>

style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">17 listopada 2015 r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Jarosławiuspan> <br />
pan style="font-family: 'Times New Roman', serif;">od 1 sierpnia 2020 r. s
pan> <br />
pan style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyślus
pan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">7.span>

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Maciej Głowaczspan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">23 czerwca 2008 r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyśluspan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">8.span>

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Edyta Kołaczspan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">23 czerwca 2008 r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyśluspan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">9.span>

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Andrzej Kowalczykspan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">1 lipca 2001 r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyśluspan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">10.span>

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Agnieszka Koziutospan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">15 marca 2017 r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyśluspan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> 11span> style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Tomasz Kuźmaspan> style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> >Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan> style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> >Krajowa Rada Sądownictwaspan> style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> 29 września 2022 r.<&nbr />span;r> style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> >Sąd Rejonowy w Przemyśluspan> style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">12.span>

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Joanna Moczarska-Szalspan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">10 października 1991 r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Krośniespan> <br />
pan style="font-family: 'Times New Roman', serif;">od 20 lipca 1995 r. s
pan> <br />
pan style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyślus
pan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">13.span>

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <spa>An style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sławkomir Plisczyspan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: > 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; opadding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;">31 marca 200521 r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyśluspan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">14.span> style="width: 151> px; bo>Karder-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;">Anna Rakoczykitaspan> style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">>Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan> style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">>Krajowa Rada Sądownictwaspan> > 7 style="width: 109px; border-color: currezntcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;">10 listopada 2021 r.span> style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">>Sąd Rejonowy w Przemyśluspan> style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;" data-mce-mark="1">15.span>

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;" data-mce-mark="1">Karzysztolinaf RoTrykitszaspan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;" data-mce-mark="1">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">718 styczgrudnia 2016 03 r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyśluspan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">16.span>

style="width: 151> px; border-c>Jolor: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;">an style="font-family: 'Times New Roman', serif;" data-mce-mark="1">Krzysztof Tryzeciakszaspan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">181 lutegrudniao 2001993  r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyśluspan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">17.span>

style="width: 151> px; border-color: currentcolor >Ewindowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;">Jolanta Turzeciakospan>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan>

style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>

style="width: 109> px; border-color:>6 currentcolor windowtext windowtext currentcolor; bordzer-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;">an style="font-family: 'Times New Roman', serif;">11 lutego 19932022 r.span>

style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyśluspan>

style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">18.span> style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <spa>Agn style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Ewelinzka Tuworkzydłospan> style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">>Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan> style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">>Krajowa Rada Sądownictwaspan> style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">28 style="font-family: 'Times New Roman', segrudnif;">6 czerwca 202209 r.span> style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">>Sąd Rejonowy w Przemyśluspan> style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">19.span> style="width: 151> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: n>Kone solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;">Wan style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Agnieszka Tworzydłospan> style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejspan> style="width: 99px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Krajowa Rada Sądownictwaspan>
style="width: 109px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">286 grudkwietnia 200921 r.span>
style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Sąd Rejonowy w Przemyśluspan> style="height: 99.25pt;"> style="width: 47px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"><&nbspan style="font-family: 'Times New Roman', serif;">20.

style="width: 151px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"><&nbspan style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Konrad Wasiktd> &nbspan>

; style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 99.25pt;"><&nbspan style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 02 marzec 2020 Aktualizowany dnia: 02 październik 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Witold Świeży
Licznik odwiedzin: 5565 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-10-02 12:29:41 Witold Świeży Zobacz zmiany
2023-09-06 12:56:53 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2023-09-06 12:56:15 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
Krajowa Rada Sądownictwa

26 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu