IV WYDZIAŁPRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Przewodniczący Wydziału  Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Bober 
Kierownik  Sekretariatu Wydziału Bernadeta Piwko

tel. 16 679 45 60

fax.16 678 36 97


pracy@przemysl.sr.gov.pl

 

Wydział ten rozpoznaje sprawy:

 • dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę oraz związane z innym sposobem ustania stosunku pracy,
 • o odszkodowania z tytułu nie wydania w terminie świadectwa pracy lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy,
 • dotyczące nawiązania stosunku pracy i roszczeń o odszkodowanie za nie zawarcie umowy przyrzeczonej,
 • o wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • dotyczące urlopów wypoczynkowych,
 • dotyczące odpraw rentowych, emerytalnych a także z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • dotyczące nagród jubileuszowych,
 • dotyczące uchylenia kar porządkowych,
 • dotyczące   roszczeń na tle spółdzielczej umowy o pracę,
 • dotyczące wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • dotyczące odszkodowań należnych pracownikowi za okres obowiązywania konkurencji,
 • dotyczące odszkodowań z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, związanych z molestowaniem seksualnym, związanych z lobbingiem,
 • dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • dotyczące  odszkodowań za mienie powierzone,
 • dotyczące odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym,
 • dotyczące odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - dotyczące świadczeń rodzinnych,
 • dotyczące innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, np. zasiłków chorobowych,
 • dotyczące ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 18 kwiecień 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Grzegorz Zatoń
Licznik odwiedzin: 22810 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-04-18 15:46:13 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2023-12-13 16:06:41 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2023-11-20 00:32:49 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-27 14:33:16 Grzegorz Zatoń Wersja oryginalna