III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

 

Przewodniczący Wydziału  Sędzia Sądu Rejonowego Barbara Ekiert-Kotula 
Kierownik Sekretariatu Wydziału  Bożena Kawa

tel. 16 679 45 56
fax 16 678 36 97
rodzinny@przemysl.sr.gov.pl

Wydział ten rozpoznaje sprawy:

 • alimentacyjne:
  • o podwyższenie i obniżenie alimentów,
  • o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • o potwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • dotyczące władzy rodzicielskiej:
  • o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie, powierzenie wykonywania włazy rodzicielskiej,
  • o wydanie dziecka,
  • o ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • dotyczące pochodzenie dziecka:
  • o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa,
  • o unieważnienie uznania dziecka,
 • o przysposobienie,
 • dotyczące stosunków między rodzicami a dziećmi:
  • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zarząd majątkiem nieletniego,
  • o kontakty rodziców z dziećmi, rozstrzygania sporów między rodzicami co do spraw dziecka,
 • dotyczące zakazu styczności z dzieckiem rodzicom pozbawionym władzy  rodzicielskiej,
 • dotyczące stosunków małżeńskich:
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
  • o zaspokajanie potrzeb rodziny,
  • zezwalanie kobietom na zawarcie związku małżeńskiego w przypadku nie osiągnięcia przepisanego prawem wieku,
  • o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika,
  • rozstrzygania istotnych spraw rodziny w braku porozumienia miedzy małżonkami,
 • dotyczące opieki prawnej,
 • dotyczące przymusowego leczenia od uzależnienia od narkotyków osób małoletnich,
 • dotyczące przymusowego leczenia odwykowego od uzależnienie od alkoholu osób dorosłych,
 • nieletnich o czyny karalne i demoralizacje,
 • dotyczące przymusowego leczenia psychiatrycznego i umieszczania w domach pomocy społecznej.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 27 listopad 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Grzegorz Zatoń
Licznik odwiedzin: 34095 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-11-27 09:51:49 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2023-11-20 00:31:49 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-11-09 20:34:09 Witold Świeży Zobacz zmiany
2023-05-05 14:15:56 Witold Świeży Zobacz zmiany
2022-10-27 14:32:50 Grzegorz Zatoń Wersja oryginalna