Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Przemyślu

Lokalizacja:

ul. Konarskiego 6,

37-700 Przemyśl

 

piętro:

parter

pokoje: 

59, 61, 62, 63, 64

telefon:

166761406, 166761407, 166761408, 166761409

fax:

166761416

mail zespołu:

zkssk@przemysl.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej jest komórką organizacyjną Sądu Rejonowego w Przemyślu, w ramach której kuratorzy sądowi wykonują zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Zadania kuratorów sądowych dla dorosłych:

 • realizowanie na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Przemyślu określonych przez prawo zadań w charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związanych z wykonywaniem orzeczeń Sądu - zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych oraz przepisami wykonawczymi
 • kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej, a także w środowisku podopiecznych, na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w związku z orzeczeniami w sprawach karnych (dozory, kara ograniczenia wolności oraz sprawy z nałożonymi obowiązkami)
 • kontrolowanie prawidłowości i efektywności sprawowania dozorów oraz innych czynności zleconych sądowym kuratorom społecznym, przedstawicielom stowarzyszeń, organizacji i instytucji oraz osobom godnym zaufania
 • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie sądu, prokuratury, policji oraz innych uprawnionych organów

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Przemyślu

Artur Cieliński
parter, pok.63,
tel. 166761406
email: artur.cielinski@przemysl.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Przemyślu

Marzena Sadowska
parter, pok.59,
tel. 166761408
email: marzena.sadowska@przemysl.sr.gov.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek – piątek od 7.30 – 15.30

Kuratorzy zawodowi

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Artur Cieliński

Kierownik

artur.cielinski@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761406
Fax: 166761409

parter pok. 63

Poniedziałek
9:00 – 14:00

Środa
9:00 – 14:00

Cwartek
9:00 – 14:00

Miasto Przemyśl

 

Gmina Przemyśl - miejscowości:
Grochowce, Hermanowice, Krówniki, Łuczyce, Malhowice, Nehrybka, Pikulice, Stanisławczyk, Rożubowice, Witoszyńce, Ujkowice

Piotr Motylewicz

piotr.motylewicz@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761407
Fax: 166761409

parter pok. 64

Środa
9:00 – 14:00


Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Przemyśl

Gmina Medyka - miejscowości:
Leszno, Torki

 

Gmina Stubno 

Katarzyna Parol- Łukaszek

katarzyna.parol-lukaszek@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761407
Fax: 166761409

parter pok. 64

Wtorek
9:00 – 14:00


Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Przemyśl

Gmina Bircza - miejscowości:
Boguszówka, Borownica, Brzeżawa, Brzuska, Huta Brzuska, Jasielnica Sufczyńska, Jawornik Ruski, Korzeniec, Kotów, Kuźmina, Lipa, Malawa, Nowa Wieś, Roztoka, Rudawka, Stara Bircza, Sufczyna, Żohatyn

Anna Bobik

anna.bobik@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761407
Fax: 166761409

parter pok. 64

Poniedziałek
9:00 – 14:00


Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Przemyśl

Gmina Krasiczyn 

Gmina Bircza 
Bircza, Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna, Leszczawka, Łodzianka Dolna, Łodzianka Górna, Łomna, Wola Korzeniecka 

Edyta Góra

edyta.gora@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761409
Fax: 166761409

parter pok. 61

Poniedziałek
9:00 – 14:00


Środa
9:00 – 14:00

Miasto Przemyśl 

Gmina Medyka - miejscowości:

Siedliska, Medyka, Chałupki Medyckie, Hurko, Hureczko, Łapajówka, Jaksmanice.

Gmina Fredropol 

Małgorzata Kołodziej

malgorzata.kolodziej@przemysl.sr.gov.pl

Telefon: 166761408
Fax: 166761409

parter pok. 59

 

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Środa
9:00-14:00

Miasto Przemyśl

Gmina Krzywcza

 

Gmina Przemyśl - miejscowości:

Bełwin, Kuńkowce, Łętownia, Ostrów, Wapowce 

Bartosz Marcinek

bartosz.marcinek@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761406
Fax: 166761409

parter pok. 63

Wtorek
9:00 – 14:00


Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Przemyśl

Gmina Żurawica 

Łukasz Zajic

lukasz.zajic@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761409
Fax: 166761409

parter pok. 61

Wtorek
9:00 – 14:00


Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Przemyśl

Gmina Dubiecko

Mariola Lewicka

mariola.lewicka@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761408
Fax: 166761409

parter pok. 59

Wtorek
9:00 – 14:00


Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Przemyśl 

Gmina Orły

 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Przemyślu

Lokalizacja:

ul. Konarskiego 6,

37-700 Przemyśl

 

piętro:

I piętro

pokoje: 

100A, 100B, 100C

telefon:

166761432, 166761433, 16671434

fax:

166761433

mail zespołu: 

zkssr@przemysl.sr.gov.pl

Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich jest komórką organizacyjną Sądu Rejonowego w Przemyślu w ramach której kuratorzy sądowi wykonują zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Zadania kuratorów sądowych dla nieletnich:

 • sprawowanie nadzorów w sprawach, w których sąd ograniczył rodzicom władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi
 • sprawowanie nadzorów nad nieletnimi wykazującymi oznaki demoralizacji i / lub dokonującymi czynów karalnych oraz nadzorów tymczasowych
 • sprawowanie nadzorów nad osobami dorosłymi zobowiązanymi do leczenia odwykowego, wobec których ustanowiono na czas leczenia nadzór kuratora sądowego
 • okresowe kontrole osób małoletnich i pełnoletnich (ubezwłasnowolnionych całkowicie), nad któremu sąd ustanowił opiekę prawną
 • współpraca z jednostkami pomocy społecznej w sprawach opiekuńczych małoletnich umieszczonych w środowisku zastępczym (w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej)
 • udział w ustanowionych przez sąd kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi
 • przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej oraz umieszczeni w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej
 • wywiady środowiskowe przeprowadzane w postępowaniu wyjaśniającym w sprawach nieletnich i w postępowaniu rozpoznawczym w sprawach małoletnich (o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego), o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny, w sprawach opiekuńczych oraz w sprawach o rozwód i separację
 • wywiady środowiskowe do spraw objętych postępowaniem wykonawczym

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Przemyślu

Agnieszka Krasoń
I piętro, pok.100,
tel. 166761434
fax 16671433
email: agnieszka.krason@przemysl.sr.gov.pl

Kuratorzy zawodowi

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Agnieszka Krasoń

 Kierownik
agnieszka.krason@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761434
Fax: 166761433

I piętro pok. 100

Poniedziałek
9:00 – 14:00

Środa
9:00-14:00

Czwartek
9:00-14:00

 

Miasto Przemyśl


Agnieszka Jakielaszek

agnieszka.jakielaszek@przemysl.sr.gov.pl

Telefon: 166761434
Fax: 166761433

I piętro pok. 100

 Poniedziałek
9:00 – 14:00


Czwartek
09:00-14:00

Miasto Przemyśl 


Gmina Fredropol - miejscowości:
Aksmanice, Darowice, Fredropol, Gruszowa, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Kłokowice, Kormanice, Koniuszki, Kopystno, Kupiatycze, Kniażyce, Leszczyny, Makowa, Młodowice, Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie, Pacław, Rybotycze, Posada Rybotycka, Sierakośce


Gmina Żurawica - miejscowości:
Batycze, Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Kosienice, Maćkowice, Orzechowce, Wyszatyce, Żurawica

Agnieszka Dudek

agnieszka.dudek@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761432
Fax: 166761433

I piętro pok. 100

Poniedziałek
9:00 – 14:00

Środa
9:00 – 14:00

 

Miasto Przemyśl

Gmina Medyka - miejscowości:
Hurko, Hureczko, Leszno, Medyka, Siedliska, Torki

Gmina Stubno - miejscowości:
Barycz, Hruszowice, Kalników, Nakło, Stubienko, StubnoGrzegorz Kalita

grzegorz.kalita@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761434
Fax: 166761433

I piętro pok. 100

Środa
9:00 – 14:00

Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Przemyśl

Gmina Bircza - miejscowości:

Bircza, Boguszówka, Borownica, Brzeżawa, Brzuska, Huta Brzuska, Jasienica, Sufczyna, Jawornik Ruski, Korzeniec, Kotów, Kuźmina, Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna, Leszczawka, Lipa, Łodzinka, Malawa, Nowa Wieś, Roztoka, Rudawka, Stara Bircza, Sufczyna, Wola Korzeniecka, Żohatyń.

Gmina Przemyśl - miejscowości:

Grochowce, Hermanowice, Jaksmanice, Krówniki, Łuczyce, Malhowice, Nehrybka, Pikulice, Rożubowice, Witoszyńce, Stanisławczyk.

Małgorzata Nowak

malgorzata.nowak@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761433
Fax: 166761433

I piętro pok. 100

Wtorek
9:00 – 14:00

Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Przemyśl 


Dubiecko i Gmina Dubiecko - miejscowości:
B
achórzec, Dubiecko, Drohobyczka, Hucisko Nienadowskie, Kosztowa, Nienadowa, Podbukowina, Przedmieście Dubieckie, Piątkowa, Iskań, Sielnica, Śliwnica, Wybrzeże Dubieckie, Załazek

Gmina Krzywcza - miejscowości:
Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka


Patrycjusz Nowakowski

patrycjusz.nowakowski@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761433
Fax: 166761433

I piętro pok. 100

Wtorek
9:00 – 14:00


Piątek
9:00 – 14:00

 

Miasto Przemyśl


 


Gmina Orły - miejscowości:

Ciemiężowice, Drohojów, Duńkowiczki, Hnatkowice, Kaszyce, Małkowice, Orły, Olszynka, Niziny, Trójczyce, Wacławice, Walawa, Zadąbrowie

Agata Słaby

agata.slaby@przemysl.sr.gov.pl
Telefon: 166761433
Fax: 166761433

I piętro pok. 100

Wtorek
9:00 – 14:00

Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Przemyśl


Gmina Przemyśl - miejscowości:
Bełwin, Kuńkowce, Łętownia, Hołubla, Ostrów, Ujkowice, Wapowce


Gmina Krasiczyn - miejscowości:
Cisowa, Dybawka, Korytniki, Krasice, Krasiczyn, Mielnów, Olszany, Hołowice, Prałkowce, Rokszyce, Śliwnica, Tarnawce, Brylińce, ZalesiePodmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 11 maj 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Grzegorz Zatoń
Licznik odwiedzin: 43355 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-05-11 15:18:29 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2023-05-10 11:30:52 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2022-11-04 09:31:05 Witold Świeży Wersja oryginalna