Sąd Rejonowy w Przemyślu – KONTA BANKOWE

NIP 795-107-97-43  

REGON 000324412

 

Dokonując wpłat na konto Sądu Rejonowego w Przemyślu w tytule wpłaty należy podać m.in.:

- sygnaturę sprawy lub numer wydziału oraz imię i nazwisko/nazwę wnioskodawcy lub powoda

  zaliczkę na wpis w Krajowym Rejestrze Notarialnym w wysokości 5,00 zł uiszcza się na konto zaliczek sądowych (sum na zlecenie) o numerze 61 1130 1105 0005 2160 0220 0002

 

Dochody budżetowe

– konto Sądu Rejonowego w Przemyślu

wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (zażalenia, apelacja)

NBP O/Rzeszów 13 1010 1528 0021 4722 3100 0000

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:

 

SWIFT (BIC) NBPLPLPW

IBAN: PL(dalej nr konta bankowego NBP)

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

– konto Sądu Rejonowego w Przemyślu

nawiązki, świadczenia pieniężne

Bank Gospodarstwa Krajowego 88 1130 1105 0005 2160 0220 0001

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:

 

SWIFT (BIC) GOSKPLPW

IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

 

Zaliczki sądowe na koszty postępowania (sumy na zlecenie)

– konto Sądu Rejonowego w Przemyślu

zaliczka na biegłego sądowego, zaliczka na kuratora, zaliczka na tłumacza, zaliczka na świadka, opłata za wpis do Krajowego Rejestru Notarialnego (KRN)

Bank Gospodarstwa Krajowego 61 1130 1105 0005 2160 0220 0002

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:

 

SWIFT (BIC) GOSKPLPW

IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

 

Sumy depozytowe PLN (zł)

– konto Sądu Rejonowego w Przemyślu

zabezpieczenia, wadia, kaucje, poręczenia majątkowe

Bank Gospodarstwa Krajowego 84 1130 1017 0021 1000 7790 0004

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:

 

SWIFT (BIC) GOSKPLPW

IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

 

Sumy depozytowe USD

– konto Sądu Rejonowego w Przemyślu

zabezpieczenia, wadia, kaucje, poręczenia majątkowe

Bank Gospodarstwa Krajowego 57 1130 1017 0021 1000 7790 0005

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:

 

SWIFT (BIC) GOSKPLPW

IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

 

Sumy depozytowe EUR

– konto Sądu Rejonowego w Przemyślu

zabezpieczenia, wadia, kaucje, poręczenia majątkowe

Bank Gospodarstwa Krajowego 41 1130 1017 0021 1000 7790 0002

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:

 

SWIFT (BIC) GOSKPLPW

IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

 

Sumy depozytowe CHF

– konto Sądu Rejonowego w Przemyślu

zabezpieczenia, wadia, kaucje, poręczenia majątkowe

Bank Gospodarstwa Krajowego 68 1130 1017 0021 1000 7790 0001

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:

 

SWIFT (BIC) GOSKPLPW

IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

 

Sumy depozytowe GBP

– konto Sądu Rejonowego w Przemyślu

zabezpieczenia, wadia, kaucje, poręczenia majątkowe

Bank Gospodarstwa Krajowego 14 1130  1017 0021 1000 7790 0003

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:

 

SWIFT (BIC) GOSKPLPW

IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS

– konto Sądu Rejonowego w Przemyślu

spłaty pożyczek mieszkaniowych

NBP O/Rzeszów 33 1010 1528 0021 4718 9110 0000

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:

 

SWIFT (BIC) NBPLPLPW

IBAN: PL(dalej nr konta bankowego NBP)

 

Wydatki budżetowe

– konto bieżące Sądu Rejonowego w Przemyślu

NBP O/Rzeszów 63 1010 1528 0021 4722 3000 0000

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:

 

SWIFT (BIC) NBPLPLPW

IBAN: PL(dalej nr konta bankowego NBP)

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 26 listopad 2021
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Grzegorz Zatoń
Licznik odwiedzin: 63178 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-07-05 00:23:59 Przemysław Kisała Wersja oryginalna