Sąd Rejonowy w Przemyślu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu Państwa. Jako element władzy sądowniczej działa w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 97.78.483). 

Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Przemyślu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości ( Dz. U. 02.180.1508 z późn. zm.)

 

Zasady organizacji pracy Sądu regulują:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 j.t z późń. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316 z późń. zm.),
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2003.5.22 z późń. zm.).
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych  (Dz. U. 2013.69 z późń. zm.).

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 10 październik 2016
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Witold Świeży
Licznik odwiedzin: 17245 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-08 11:34:25 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-08 11:11:49 Administrator Wersja oryginalna