Deklaracja dostępności

To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).

Serwis należy do: Sąd Rejonowy w Przemyślu

Dostępny jest pod adresem: https://przemysl.sr.gov.pl

Data opublikowania strony internetowej: 20 września 2022 rok

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 20 września 2022 rok

Status zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania:

 • Dokumenty zamieszczone w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu.
 • Linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,.
 • Treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.
 • Powody braku spełaniania wymagań
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Multimedia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu.
 • Treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu). Niektóre odnośniki prowadzą do plików, które nie są plikami dostępnymi cyfrowo.

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu
Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością prosimy o kontakt: 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Agnieszka Król-Zajdel

Email do osoby kontaktowej: koordynator@rzeszow.sa.gov.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 17 858 02 20

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Adama Mickiewicza 14

37-700 Przemyśl

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Wjazd od ulicy Tuwima. Szlaban otwierany jest przez pracownika ochrony.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście od ulicy Tuwima.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Teren lekko pochyły.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 170 centymetrów.
 • Przestrzeń za wejściem
 • Za drzwiami wejściowymi, prowadzącymi do budynku głównego, zamontowana jest bramka wykrywająca przedmioty metalowe. Znajduję się tu również stanowisko ochrony.
 • Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze i czytelnia akt znajdują się na wprost od wejścia głównego. Są na tym samym poziomie.
 • Szeroki hol umożliwia osobom poruszającym się na wózkach swobodne poruszanie się i wymijanie.
 • Wejście od ulicy Mickiewicza
 • Budynek sądu z wejściem od ul. Adama Mickiewicza wyposażony jest w krzesła ewakuacyjne. Przejście do Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, czytelni akt, sal rozpraw możliwe jest przez łącznik. W tym celu osoba z niepełnosprawnością ruchową może skorzystać z platform przyschodowych, wind oraz pomocy pracowników ochrony.
 • Od ulicy Mickiewicza nie ma wyznaczonego miejsca przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych

Ubikacje

Łazienka

 • W budynku są toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Zlokalizowane są na parterze.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.

 

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.
 • W windzie są komunikaty głosowe.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Aplikacje mobilne

 • brak

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Król-Zajdel, dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 858 02 20 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 04 październik 2020 Aktualizowany dnia: 31 marzec 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Grzegorz Zatoń
Licznik odwiedzin: 5141 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-03-31 16:17:29 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2023-07-05 07:50:29 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2023-07-05 00:45:41 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-02-27 12:03:33 Witold Świeży Zobacz zmiany
2023-01-19 09:47:00 Witold Świeży Zobacz zmiany
2022-12-21 16:02:22 Witold Świeży Zobacz zmiany
2022-12-21 16:00:01 Witold Świeży Zobacz zmiany
2022-09-27 15:39:11 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:35:59 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:33:27 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 15:31:58 Przemysław Kisała Wersja oryginalna