Sygn. akt I Ns 628/22

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 628/22 wydał postanowienie z dnia 4 października 2022 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Przemyskiemu - Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Przemyślu kwoty 0,01 zł (jeden grosz) wraz z odsetkami naliczonymi od przedmiotowej kwoty do dnia jej przekazania na rachunek depozytowy, pozostałej po zmarłym Zygfrydzie Barwickim s Henryka i Heleny, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wyżej wymienionej kwoty ma nastąpić na rzecz jego spadkobierców na ich wniosek, po wykazaniu nabycia spadku po zmarłym i w częściach w jakich spadek nabyli.

Wobec powyższego niniejszym wzywa się spadkobierców Zygfryda Barwickiego s. Henryka i Heleny, do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 6933 § 3 k.p.c., art. 510 § 2 k.p.c. i art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono dla nieznanych spadkobierców Zygfryda Barwickiego s. Henryka i Heleny, kuratora w osobie radcy prawnego Ryszarda Górala - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Konarskiego 4/6, 37-700 Przemyśl.

Dó chwili zgłoszenia się zastępowanych stron lub osoby uprawnionej do ich zastępowania wszelkie pisma wymagające dokonania czynności procesowej będą doręczane do rąk kuratora.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 628/222022-11-10Wioleta KędzierskaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 628/22)Ogłoszenie I Ns 628/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 listopad 2022 Aktualizowany dnia: 10 listopad 2022
Opublikowany przez: Wioleta Kędzierska Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 154 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-10 14:49:56 Wioleta Kędzierska Wersja oryginalna