Sygn. akt I Ns 210/22

 

 

O G Ł O S Z E N I E

              Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny ogłasza o wszczęciu postępowania  w sprawie z wniosku Jerzego Fiń o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości rolnej, niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10 o powierzchni 1,18 ha, położonej w miejscowości Grochowce, gmina Przemyśl, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze PR1P/00026387/4.

            Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione przez wnioskodawcę.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 210/222023-01-19Katarzyna BłahutDownload this file (Ogłoszenie I Ns 210/22)Ogłoszenie I Ns 210/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 19 styczeń 2023 Aktualizowany dnia: 19 styczeń 2023
Opublikowany przez: Małgorzata Malik Aktualizowany przez: Katarzyna Błahut
Licznik odwiedzin: 45 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-01-19 14:16:02 Katarzyna Błahut Wersja oryginalna