Sygn. akt I Ns 964/22

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny ogłasza o wszczęciu postępowania w sprawie o sygn. akt I Ns 964/22 z wniosku Stanisława Szałygi o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości w postaci działek nr 409, o pow. 0,44 ha, nr 443 o pow. 0,37 ha, nr 591, o pow. 0,47 ha położonej w Przemyślu, obręb 0015 Tarnawka, jednostka ewidencyjna Dubiecko – obszar wiejski, powiat przemyski, stanowiące pastwiska trwałe, lasy i grunty orne, które nie mają urządzonej księgi wieczystej, znajdującej się w posiadaniu wnioskodawcy Stanisława Szałygi i Anny Szałygim a poprzednio we władaniu samoistnym Antoniego Kucaba, s. Michała i Marianny.

Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych
w sprawie, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 964/222024-02-12Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 964/22)ogłoszenie Ns 964/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 12 luty 2024 Aktualizowany dnia: 12 luty 2024
Opublikowany przez: Katarzyna Błahut Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 115 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-02-12 08:56:15 Katarzyna Błahut Wersja oryginalna