Sygn. akt I Ns 215/20

O G Ł O S Z E N I E

 

            Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 t. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) - Sąd wzywa spadkobierców po Jerzym Muskietorz do odbioru depozytu pieniężnego, złożonego na wniosek Powiatu Przemyskiego - Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
w Przemyślu z dnia 17.08.2020 r. sygn. I Ns 215/20, w terminie 3 lat od dnia wezwania.

Jednocześnie poucza, że wydanie przedmiotu z depozytu sądowego może nastąpić jedynie na wniosek o wydanie przedmiotu świadczenia
z depozytu sądowego złożony przez uprawnionego do odbioru i po uzyskaniu zgody sądu, po wykazaniu następstwa prawnego po ww. zmarłym.

Sąd poucza, że w razie nieodebrania depozytu w zakreślonym terminie zostanie stwierdzona jego likwidacja, a przedmiot depozytu przejdzie na własność Skarbu Państwa.

Z chwilą likwidacji niepodjętego depozytu na Skarb Państwa przejdą wszelkie korzyści, jakie przyniósł od dnia złożenia, a jego likwidacja nie uchyli skutków prawnych wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 215/202024-05-11Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 215/20)ogłoszenie Ns 215/20

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 maj 2024 Aktualizowany dnia: 11 maj 2024
Opublikowany przez: Katarzyna Błahut Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 75 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-05-11 10:29:09 Katarzyna Błahut Wersja oryginalna