Sygn. akt I Ns 82/10

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 t. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) wzywa spadkobierców po Lechosławie Kowalskim do odbioru depozytu pieniężnego, złożonego na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 15.04.2010 r. sygn. I Ns 82/10, w terminie 3 lat od dnia wezwania – przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Sądu na okres 6 miesięcy oraz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wydanie przedmiotu z depozytu sądowego może nastąpić jedynie na wniosek o wydanie przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego złożony przez uprawnionego do odbioru i po uzyskaniu zgody sądu, po wykazaniu następstwa prawnego po ww. zmarłym.

W razie nieodebrania depozytu w zakreślonym terminie zostanie stwierdzona jego likwidacja, a przedmiot depozytu przejdzie na własność Skarbu Państwa.

Z chwilą likwidacji niepodjętego depozytu na Skarb Państwa przejdą wszelkie korzyści, jakie przyniósł od dnia złożenia, a jego likwidacja nie uchyli skutków prawnych wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie Ns 82/102024-06-28Katarzyna BłahutDownload this file (ogłoszenie Ns 82/10)ogłoszenie Ns 82/10

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 28 czerwiec 2024 Aktualizowany dnia: 28 czerwiec 2024
Opublikowany przez: Katarzyna Błahut Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 108 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-06-28 11:18:42 Katarzyna Błahut Wersja oryginalna