O G Ł O S Z E N I E
Prezesa Sądu Rejonowego w Przemyślu
zawierające informację o mianowaniu
referendarzy Sądu Rejonowego w Przemyślu

 

Informacja opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 151b § 3 w zw. z art. 88b Ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U.2023.217)

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Organ mianujący

Organ wnioskujący

Data mianowania

Miejsce służbowe (siedziba) referendarza

1. Patrycja Długosz Prezes Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie
Prezes Sądu Rejonowego
w Przemyślu
1 luty 2024 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu

2.

Elżbieta Długosz-Babiak

Minister Sprawiedliwości

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

10 sierpnia 2007 r.

Sąd Rejonowy w Otwocku

od 1 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

3. Andrzej Kawalec Prezes Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie
Prezes Sądu Rejonowego
w Przemyślu
21 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu

4.

Małgorzata Kociuba

Prezes Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie

Prezes Sądu Rejonowego
w Przemyślu

1 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

5.

Anna Sura

Prezes Sądu Apelacyjnego
w Lublinie

Prezes Sądu Rejonowego
w Biłgoraju

15 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Biłgoraju

od 15 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

6.

Ewa Taranowicz

Minister Sprawiedliwości

Prezes Sądu Okręgowego
w Przemyślu

1 lipca 2008 r.

Sąd Rejonowy w Przemyślu

 

 

 

 

style="height: 48.8pt;"> style="width: 35> px; border: 1pt solid windowtext; background: #d9d9d9; padding: 0cm 5.4pt; height: 48.8pt; text-align: center;">pan style="front-size: 10pt;" data-mce-mark="1"g><b>e="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;" data-mce-mark="1">Lp.span>e="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;" data-mce-mark="1">patrong>i>pan>

style="width: 124> px; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; background: #d9d9d9; padding: 0cm 5.4pt; height: 48.8pt;">pan style="front-size: 10pt;" data-mce-mark="1"g><b>e="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;" data-mce-mark="1">Imię i nazwisko span>e="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;" data-mce-mark="1">patrong>i>pan>

style="width: 123> px; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; background: #d9d9d9; padding: 0cm 5.4pt; height: 48.8pt;">pan style="front-size: 10pt;" data-mce-mark="1"g><b>e="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;" data-mce-mark="1">Organ mianujący span>e="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;" data-mce-mark="1">patrong>i>pan>

style="width: 98> px; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; background: #d9d9d9; padding: 0cm 5.4pt; height: 48.8pt;">pan style="front-size: 10pt;" data-mce-mark="1"g><b>e="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;" data-mce-mark="1">Organ wnioskującyspan>em>patrong><br /p>
style="width: 128> px; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; background: #d9d9d9; padding: 0cm 5.4pt; height: 48.8pt;">pan style="front-size: 10pt;" data-mce-mark="1"g><b>e="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;" data-mce-mark="1">Data mianowaniaspan>e="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;" data-mce-mark="1">patrong>i>pan>

style="width: 138px; border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; background: #d9d9d9; padding: 0cm 5.4pt; height: 48.8pt;">

pan style="front-size: 10pt;" data-mce-mark="1"g><b>e="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #333333;" data-mce-mark="1">

>Miejsce służbowe (siedziba) referendarzaspan>em>pan>tr />
ong>

style="height: 80.5pt;"> style="width: 35> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 80.5pt;"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">>1.spanem>i>pan>

style="width: 124> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 80.5pt;">pan style="front-size: 10pt;" data-mce-mark="1"g><b>e="line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif;" data-mce-mark="1">Elżbieta Długosz-Babiakspan>em>patrong><br /p>
style="width: 123> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 80.5pt;"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">>Minister Sprawiedliwościspanem>i>pan>

style="width: 98> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 80.5pt;"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">>Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawiespanem>i>pan>

style="width: 128> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 80.5pt;"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">>10 sierpnia 2007 r.spanem>i>pan>

style="width: 138px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 80.5pt;">>

<span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">>Sąd Rejonowy w Otwockuspanem>ip>  >span> ><br />
e="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1"> >od 1 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Przemyśluspan>

em>

style="height: 42.55pt;"> style="width: 35> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 42.55pt;"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">>2.spanem>i>pan>

style="width: 124> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 42.55pt;">pan style="front-size: 10pt;" data-mce-mark="1"g><b>e="line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif;" data-mce-mark="1">Małgorzata Kociubaspan>em>patrong><br /p>
style="width: 123px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 42.55pt;">>

<span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">>Prezes Sądu Apelacyjnego spanem>ip> ></span>
e="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">>w Rzeszowiespan>em>

style="width: 98> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 42.55pt; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1"> -sem>pan> style="width: 128> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 42.55pt;"><em>&nbspan style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1"><i>/e="line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif;" data-mce-mark="1">span> ></i>e="line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif;" data-mce-mark="1">1 czerwca 2019 r.spanem>ip>  >span>

style="width: 138> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 42.55pt;"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">>Sąd Rejonowy w Przemyśluspanem>i>pan> style="height: 42.55pt;"> style="width: 35px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 42.55pt;">3.

\r\n
\r\n style="width: 98> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 42.55pt; text-align: center;">pan style="front-size: 10pt;" data-mce-mark="1"g><iem>Andrzej Kan stywale="line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif;" data-mce-mark="1">-span>em>patrong><br /p>
style="width: 128> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 42.55pt;"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">Pre="line-height: 107%; font-family: 'Timzes New Roman', serif;" data-mce-mark="1">1u czerwca 2018&nbsAp;r.elacyjnego spanem>p> w Rzeszowie>span>

style="width: 138> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 42.55pt;"><em>&nbspan style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1"><i/p> ><span style="line-height: 107%; font-fam>21 kwily: 'Timestnia New2023 Roman', serif;" . da> ta-mcd> e-mark="1">Sąd Rejonowy w Przemyśluspanem>i>pan>
style="height: 77.5pt;"> style="width: 35> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 77.5pt;"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">>4.spanem>i>pan>

style="width: 124> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 77.5pt;">pan style="front-size: 10pt;" data-mce-mark="1"g><b>e="line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;" data-mce-mark="1">AnIwona SKuźniaraspan>em>patrong><br /p>
style="width: 123> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 77.5pt;"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">>Prezes Sądu Apelacyjnego w&nb Rzesp;Lublinzowiespanem>i>pan> style="width: 98> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 77.5pt; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">>-iem>span> style="width: 128> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 77.5pt;"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">>15 paźdcziernikwca 2019 r.spanem>i>pan> style="width: 138px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 77.5pt;">>

<span style="font-size: 10pt; font-family: 'times new roman', times;" data-mce-mark="1">>Sąd Rejonowy w Biłgoraju

od 15 czerwca 2020 r.
Sąd Rejonowy
w Przemyśluspan>em>

<span style="font-family: 'times new roman', times;" data-mce-mark="1">
</td> style="height: 42.55pt;"> style="width: 35px; border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 42.55pt;">5.

\r\n
\r\n\r\n style="width: 138> px; border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; height: 42.55pt;">ptrong>Annan Surastyle="frong> t-sid> Preze:s 10pt;" data-mcu Ape-mlark="1"><cyjnego w&nbspan style=";Lublinie -height: 107%; font-fam> 15 paździly: 'Times New Roman', sernif;"ka 2019 r. da> ta-mcd> e-mark="1">Sąd Rejonowy w Biłgoraju   od 15 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Przemyśluspanem>i>pan> 6. Ewa Taranowicz Minister Sprawiedliwości Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu 1 lipca 2008 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu
Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 26 styczeń 2022 Aktualizowany dnia: 19 marzec 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Witold Świeży
Licznik odwiedzin: 3878 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-03-19 15:44:54 Witold Świeży Zobacz zmiany
2024-03-19 15:42:42 Witold Świeży Zobacz zmiany
2024-02-08 09:06:00 Witold Świeży Zobacz zmiany
2023-05-12 14:50:15 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2023-05-12 14:49:53 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
2023-05-12 13:13:18 Grzegorz Zatoń Zobacz zmiany
Iwona Kuźniar

>

<span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">Prezes Sądu Apelacyjnego 3.span>
e="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">w Rzeszowie

>

Ewa TaranowiczMinister Sprawiedliwości>

<span style="font-size: 10pt;">Prezes Sądu Okręgowego 
w Prz
emyślu>5.span>em>

1 lipca 2008 r.

\r\n